+CAP

Kliknij  i odkryj nowo?ci +Cap – zestaw podstaw pod?ogowych wspó?wyt?aczanych, wyposa?onych w sta?e za?lepki i zestaw ?rub z poliamidu.